Shërbimet

Home / Shërbimet

Shërbimet

40Gamë e gjërë shërbimesh ndaj klientëve ku përshihen :

a)-Karpenteri industriale dhe Civile

b)- Kapanone

c)-Projektim, prodhim, riparim dhe instalim të pajisieve, makinerive, linja të industrisë minerare, Energjitike, Metalurgjike, Petrolkimike, Anijeve, Riciklimit (xhamit, plastikës, drurit, letres) etj, Filtra industrialë ventilimi, Depozita nën presion ose jo, Piping etj.46

d)- Projektim dhe prodhim të Cisternave dhe Silos të dimensioneve dhe kapaciteteve te ndryshme.

e)-Projektim, prodhim dhe instalim të Mbikalimeve Rrugore, Urave,Mjeteve Lundruese  etj.

 

Comments are closed.